Bảo lãnh thân nhân

Bảo lãnh cha me

Thường trú nhân không thể bảo lãnh cho cha mẹ được. Theo luật Quốc Hội của Mỹ đưa ra, công dân Mỹ trên 21 tuổi mới có thể nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ.

Điều kiện bảo lãnh cha mẹ

Theo luật Quốc Hội của Mỹ đưa ra, công dân Mỹ trên 21 tuổi mới có thể nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ.  Thường trú nhân không thể bảo lãnh cho cha mẹ được
 Để bảo lãnh định cư Mỹ diện Cha Mẹ, điều kiện đầu tiên là người bảo lãnh phải có đủ tài chánh để bảo trợ cho Cha Mẹ của mình. Trường hợp nếu người bảo lãnh không đủ điều kiện để làm bảo trợ thì có thể nhờ người thân hoặc bạn bè để đứng ra làm người đồng bảo trợ với mình. Người  bảo trợ có thể dùng thêm tài sản của mình để đứng ra làm bảo trợ cho Cha Mẹ của mình.

Những giấy tờ cần chuẩn bị cho hồ sơ bảo lãnh Cha Mẹ:

 1/ Người bảo lãnh ( bên Mỹ)

- Bằng quốc tịch.

- Hộ chiếu

- Giấy thay đổi họ tên ( nếu có )

- Giấy khai sanh

- Bằng chứng hình ảnh về mối quan hệ Cha/con hoặc Mẹ/con

2/ Người được bảo lãnh ( bên Việt Nam):

- Giấy khai sanh

- Giấy ly hôn của vợ/chồng ( nếu có )

- Giấy khai tử của vợ/chồng ( nếu có )

- Giấy đăng ký kết hôn ( nếu có )

Thời gian xét duyệt của hồ  sơ con bảo lãnh cha/ mẹ: khoảng từ 8 - 12 tháng.

Phí nộp cho Sở di trú : $420

Phí nộp cho NVC: $120 cho người bảo lãnh và $325 cho người được bảo lãnh.

Cali Services