Bảo lãnh thân nhân

Bảo lãnh vợ chồng

Muốn bảo lãnh vợ chồng từ Việt Nam sang Mỹ phải trải qua các bước sau và CALI SERVICES với kinh nghiệm giải quyết hồ sơ trong hơn 18 năm qua sẵn sàng cùng bạn thực hiện tất cả các bước trên một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

I - BƯỚC 1:

1/ Xin công hàm độc thân đối với người chưa kết hôn:

Muốn bảo lãnh vợ chồng từ Việt Nam sang Mỹ bước đầu tiên bạn cần phải đăng kí kết hôn tại Sở Tư Pháp tỉnh, thành phố nơi người vợ/chồng có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Để DKKH tại Việt Nam, Bộ Tư Pháp yêu cầu công dân Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ phải có một bộ hồ sơ chứng minh mình còn độc thân gọi là Công Hàm Độc Thân. Công Hàm Độc Thân này phải bao gồm tất cả những giấy tờ cần thiết theo quy định của chính quyền địa phương và phải được hợp pháp hóa bởi đại sứ Việt Nam tại Mỹ. Thông thường thời gian thu thập giấy tờ và hoàn thành bộ Công Hàm Độc Thân là 25-30 ngày tùy thuộc vào quy định của từng tiểu bang. Vì vậy điều cần thiết là bạn phải nắm rõ những yêu cầu giấy tờ và lên kế hoạch săp xếp thời gian và các bước thực hiện sao cho hợp lý. Văn Phòng CALI SERVICES  có trụ sở tại Hoa Kỳ sẽ giúp bạn chuẩn bị những giấy tờ cần thiết và tiến hành thủ tục xin Công Hàm Độc Thân cho bạn một cách nhanh nhất và đảm bảo bộ Công Hàm Độc Thân của bạn hơp lệ với tất cả những yêu cầu của  chính quyền ở từng tỉnh thành tại Việt Nam.

2/ Xin ghi chú ly hôn đối với người đã từng kết hôn:

Bạn là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân ở Mỹ đã từng ly hôn ở ngoài nước Việt Nam nay muốn kết hôn với một công dân Việt Nam thì theo quy định của luật pháp bạn cần phải hợp pháp hóa bản án ly hôn tại Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ. Bản án ly hôn được hợp pháp hóa gọi là Ghi Chú Ly Hôn. Thông thường thời gian xử lý hồ sơ Ghi Chú Ly Hôn là 40 ngày, thời gian có thể kéo dài hơn tuỳ từng tỉnh thành.

II- BƯỚC 2: Đăng ký kết hôn

Khi đã có Công Hàm Độc Thân bạn phải nộp tất cả các giấy tờ cần thiết cho chính quyền địa phương tại Việt Nam cùng với đơn xin đăng ký kết hôn. Bạn và vợ/chồng phải tham dự phỏng vấn tại chính quyền địa phương và phải đợi một khoảng thời gian trước khi chính quyền cấp giấy hôn thú. Bạn và vợ/chồng phải có mặt để ký vào giấy hôn thú ngay khi được cấp.
Đối với những người đã ly hôn ở nước ngoài, bạn phải xin ghi chú ly hôn ở Việt Nam trước khi bắt đầu quá trình nộp đơn xin kết hôn. Thời gian đăng ký kết hôn tại Việt Nam mất khoảng 1-2 tháng.

III- BƯỚC 3: Nộp hồ sơ bảo lãnh đến sở di trú Hoa Kỳ (USCIS)

Sau khi có giấy Đăng Ký Kết Hôn, bạn có thể mở hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ diện vợ/ chồng của bạn và gửi hồ sơ tới Sở Di Trú Hoa Kỳ. Phí nộp hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng là 420$. Sau khi hồ sơ được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng của bạn sẽ được gửi đến Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia  NVC để tiếp tục xử lý cho đến khi vợ/chồng của bạn được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán hay Đại Sứ Quán Hoa Kỳ nơi mà vợ/chồng bạn đang sinh sống. Thời gian mở một bộ hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng cho đến khi nhận được chấp thuận của sở di trú kéo dài từ 6-8 tháng.

IV- BƯỚC 4: Bảo trợ tài chính và thủ tục giấy tờ tại trung tâm thị thực quốc gia (NVC)

Sau khi được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ của bạn sẽ được gửi về NVC chờ xét duyệt. Người bảo lãnh cần làm một bộ bảo trợ tài chính cho người được bảo lãnh. Việc chuẩn bị hồ sơ bảo trợ tài chính nhằm chứng minh người bảo lãnh có đủ khả năng chi trả cho cuộc sống của người được bảo lãnh và người được bảo lãnh sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Hạn mức tiền bảo lãnh đã được quy đinh rõ ràng trong bảng hướng dẫn bảo trợ tài chính di dân. Trong trường hợp mức thu nhập của người bảo lãnh không đủ điều kiện, có thể tìm người đồng bảo trợ, đối tượng đồng bảo trợ cụ thể cũng được chỉ rõ trong bảng hướng dẫn bảo trợ tài chính di dân.
Trong thời gian này NVC sẽ hoàn thành hồ sơ bảo lãnh vợ/ chồng của bạn và lên lịch hẹn phỏng vấn tại Lãnh Sứ Quán Mỹ hoặc Đại Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam.
Thời gian chờ đợi để hoàn thành tiến trình hồ sơ và bảo trợ tài chánh cho đến khi phỏng vấn là từ 4 - 7 tháng.
Phí trả cho NVC: 120$ cho người bảo lãnh và 325$ cho đương đơn.

V- BƯỚC 5: Phỏng vấn tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Việc phỏng vấn với nhân viên lãnh sự rất quan trọng cho hồ sơ bảo lãnh của bạn. Bằng những bằng chứng rõ ràng, xác thực và thuyết phục về mối quan hệ là thật, phong thái trả lời tự tin, cách sắp xếp hồ sơ hợp lý sẽ tạo nên sự tin tưởng đối với lãnh sự viên.
CALI SERVICES với kinh nghiệm giải quyết hồ sơ trong hơn 15 năm qua sẵn sàng cùng bạn thực hiện tất cả các bước trên một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Thậm chí nếu hồ sơ của bạn bị từ chối trong buổi phỏng vấn, đơn bảo lãnh sẽ bị trả về Sở Di Trú Mỹ. Sau khi Sở Di Trú Mỹ xem xét đơn bảo lãnh vợ / chồng mà Lãnh Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam trả về, họ sẽ gởi cho bạn 1 lá thư cho phép bạn có cơ hội để khiếu nại quyết định này của Lãnh Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam. CALI SERVICES sẽ giúp bạn chuẩn bị thư khiếu nại cùng với các tài liệu bổ sung để đáp lại thư yêu cầu của Sở Di Trú. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của bạn để chắc chắn rằng hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng của bạn sẽ được xem xét trong khung thời gian tiến hành của Sở Di Trú. Đồng thời nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng, chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn tất để nộp cho Sở Di Trú Mà HOÀN TOÀN KHÔNG THU THÊM PHÍ DỊCH VỤ.

Cali Services

>>> Kỹ năng phỏng vấn bảo lãnh diện vợ chồng.