Bảo lãnh thân nhân

Giới thiệu bảo lãnh thân nhân

Có nhiều thời hạn của diện bảo lãnh thân nhân, xin giới thiệu như sau:

+ Thứ tự ưu tiên theo diện bảo lãnh thân nhân

0 - IR, CR

+ 12 tháng

+ Bố mẹ, vợ chồng, con dưới 21 tuổi chưa kết hôn của công dân Mỹ

2 - F1

+ 07 năm

+ Con trên 21 tuổi chưa kết hôn của công dân Mỹ

3 - F2A

+ 18 tháng

+ Con trên 21 tuổi chưa kết hôn của thường trú nhân Mỹ

4 - F2B

+ 06 năm

+ Bố mẹ, vợ chồng, con dưới 21 tuổi chưa kết hôn của công dân Mỹ

5 - F3

+ 11 năm

+ Con đã kết hôn & vợ, chồng, con dưới 21 tuổi chưa kết hôn của công dân Mỹ

6 - F4

+ 13 năm

+ Anh,chị, em trên 21 tuổi, vợ, chồng, con dưới 21 tuổi chưa kết hôn của công dân Mỹ

 

+ Quota - Số lượng visa toàn thế giới được cấp trong một năm

Ghi chú: ưu tiên 0 không bị ràng buộc bởi chỉ tiêu hàng năm (bố mẹ, vợ chồng, con dưới 21 tuổi chưa kết hôn của công dân mỹ )

+ Định mức thu nhập để bảo lãnh thân nhân

Số người bảo lãnh Quân nhân mỹ Tất cả các đối tượng
2 16,020$ 20,025$
3 20,160$ 25,200$
4 24,300$ 30,375$
5 28,440$ 35,550$
6 32,580$ 40,725$
7 36,730$ 45,912$
8 40,890$ 51,112$

(qui định áp dụng tại 48 bang, trừ bang alaska và hawaii)
ví dụ: một gia đình công dân mỹ có 3 người muốn bảo lãnh gia đình em trai 4 người tại việt nam, thì gia đình bảo lãnh phải có thu nhập tối thiểu ở mức dành cho 7 người là 45,912$/năm. trong trường hợp mức thu nhập không đủ có thể tìm người đồng bảo trợ.

+ Tiến trình chung của một bộ hồ sơ bảo lãnh thân nhân
 

Cali Services