Cẩm nang du lịch - Kỷ năng phỏng vấn

Những gì không được mang lên máy bay?

Khi đi máy bay sẽ có những quy định và đặc thù riêng. Hành khách bắt buột tuân thủ thì mới đảm bảo có được một hành trình thuận lợi và an toàn cho tất cả mọi người trên chuyến bay.

Khác rất nhiều khi bạn di chuyển bằng xe ôtô, khi đi máy bay sẽ có những quy định và đặc thù riêng. Hành khách bắt buột tuân thủ thì mới đảm bảo có được một hành trình thuận lợi và an toàn cho tất cả mọi người trên chuyến bay. Vì thế sẽ có quy định được không phép mang những thứ sau lên máy bay:
- Chất nổ, vật liệu nổ như bom, mìn, kíp nổ, dây cháy chậm, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, các loại chất nổ khác, đạn…
- Các chất dễ cháy (metal, butal, các khí đốt hóa lỏng, cồn…) hoặc các loại chất lỏng dễ cháy (xăng, dầu, sơn, dung môi pha sơn…) hoặc các loại chất rắn, vật liệu, hóa chất dễ cháy.
- Các chất độc, chất lây nhiễm, chất ăn mòn (axit, muối), nguyên liệu phóng xạ, chất oxy hóa, chất tẩy hữu cơ khác.
- Cặp túi, két bạc và những đồ vật có gắn thiết bị báo động
- Các đồ vật bị cấm vận chuyển theo các quy định hiện hành của các quốc gia và lãnh thổ mà hãng bay đi, bay đến hoặc bay qua.
- Các đồ vật mà hãng thấy là không vận chuyển được vì chúng gây nguy hiểm, không an toàn hoặc bởi vì trọng lượng, kích thước hay đặc tính của chúng.
- Bất kỳ vật chất nào gây ra một mối đe dọa cho hành khách hoặc máy bay.
- Một số chuyến bay trong nước, còn quy định, không được mang trên 5 lít rượu, sầu riêng, nước mắm hoặc chất có mùi nặng lên máy bay.
Cali Services