Cẩm nang du lịch - Kỷ năng phỏng vấn

Quy định thời gian làm thủ tục lên máy bay

Du khách thường chủ quan trong việc làm thủ tục tại sân bay, và thường nghỉ rằng sẽ làm trong 10 phút hoặc làm không kịp thì máy bay sẽ "đợi"... Vì thế nên đọc những quy định sau

Thời gian tiếp nhận làm thủ tục
- Chuyên bay nội địa trong nước Việt Nam: 02 tiếng trước thời gian dự định cất cánh.
- Chuyên bay quốc tế đi ra khỏi nước Việt Nam: 03 tiếng trước thời gian dự định cất cánh.
Thời gian không tiếp nhận làm thủ tục / đóng quầy / được phép từ chối làm thủ tục
- Chuyên bay nội địa trong nước Việt Nam: 40 phút trước thời gian dự định cất cánh.
- Chuyên bay quốc tế đi ra khỏi nước Việt Nam: 50 phút trước thời gian dự định cất cánh.
Ngoài ra căn cứ theo thời gian làm thủ tục được quy định thêm cho từng hãng máy bay quy định, nhằm tránh những trường hợp mất nhiều thời gian như đông hành khách, kiểm tra an ninh, nên hành khách cần có mặt ở sân bay ít nhất là 60 phút đối với chuyến bay nội địa và 120 phút đối với chuyến bay quốc tế.
Tất cả hành khách phải đến cửa ra máy bay ít nhất 30 phút trước giờ cất cánh. Nếu Quý khách không có mặt tại cửa ra máy bay ít nhất 15 phút trước giờ khởi hành, Quý khách sẽ bị mất chỗ trên chuyến bay.
Cali Services