Cập nhật lịch phỏng vấn

Lịch chiếu kháng tháng 2/2017

Lịch chiếu kháng tháng 2/2017 được cung cấp bởi trung tâm chiếu kháng quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích giúp đương đơn đang có hồ sơ bảo lãnh kéo dài hơn 1 năm có thể nắm bắt tiến trình và tốc độ xử lý hồ sơ của mình.

 

Family-
Sponsored 

All Chargeability 
Areas Except
Those Listed

CHINA-mainland 
born

INDIA

MEXICO

PHILIPPINES 

F1

22FEB10

22FEB10

22FEB10

08MAY95

01DEC05

F2A

15APR15

15APR15

15APR15

01APR15

15APR15

F2B

08JUL10

08JUL10

08JUL10

08NOV95

08APR06

F3

22MAR05

22MAR05

22MAR05

15DEC94

08SEP94

F4

08FEB04

22JAN04

15JUN03

22MAY97

22JUN93

 

Cali Services