Tin tức - Sự kiện

Giấy tờ cần thiết để nộp đơn bảo lãnh anh chị em

Để bảo lãnh định cư Mỹ diện anh em đầu tiên phải có là giấy khai sanh, giấy khai sanh sẽ chứng minh được họ có phải là anh em hay không. Tìm hiểu các loại giấy tờ bảo lãnh định cư Mỹ cho anh chị em.

Giấy tờ cần thiết để nộp đơn bảo lãnh định cư Mỹ diện anh em cho Sở di trú
Để hoàn tất quá trình bảo lãnh định cư Mỹ diện anh chị em, người bảo lãnh cần phải nộp những đơn từ và giấy tờ sau:
- Đơn I-130 (không cần phải nộp đơn I-130 riêng cho vợ, chồng hoặc con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của người được bảo lãnh).
- Bản sao giấy khai sinh của người bảo lãnh và người được bảo lãnh (chứng minh ít nhất có một cha (hoặc mẹ) chung)
- Bản sao hộ chiếu, bằng quốc tịch hoặc khai sanh Hoa Kỳ
- Bản sao giấy xác nhận đổi tên của người bảo lãnh (nếu có)
Trường hợp bảo lãnh định cư Mỹ diện anh chị em thông qua quan hệ con nuôi, con của cha mẹ kế hoặc cùng cha khác mẹ.
Nếu người bảo lãnh và anh chị em của mình có mối quan hệ thông qua hình thức con nuôi, vui lòng nộp:
- Một bản sao của Nghị định nhận con nuôi cho thấy rằng việc nhận nuôi đã diễn ra trước khi người bảo lãnh hoặc anh chị em (người con nuôi) được 16 tuổi.
Nếu người bảo lãnh và anh chị em của mình có quan hệ thông qua hình thức cha mẹ kế, cũng xin vui lòng nộp:
- Bản sao ly hôn của cha /mẹ đẻ hoặc cha/mẹ kế với cuộc hôn nhân trước.
- Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha /mẹ kế với cha/mẹ ruột (áp dụng giới hạn độ tuổi đối với con riêng)
Nếu người bảo lãnh và anh chị em của mình có cùng cha ruột nhưng khác mẹ ruột (tức là anh chị em cùng cha khác mẹ) xin vui lòng nộp:
- Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha với mỗi người mẹ
- Bản sao ly hôn của cha với người vợ trước.

Cali Services