Tin tức - Sự kiện

USCIS tăng nhiều khoản phí kể từ 23/12/2016

Nhiều khoản phí dịch vụ liên quan đến di trú sẽ được Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) tăng phí kể từ ngày 23/12/2016, mức tăng trung bình là 21%.

 

USCIS cho biết, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2010 cơ quan này tăng mức phí. Việc tăng mức phí này là cần thiết khi USCIS không nhận được hỗ trợ từ nguồn ngân sách quốc gia, mức phí hiện tại người nộp đơn đóng không đủ để để trang trải các chi phí liên quan đến người tị nạn, di dân, cũng như chi phí xây dựng các cơ sở phục vụ di dân.

 

Một số khoản phí được quan tâm nhiều nhất bao gồm:

 

 

(Nguồn: uscis.gov)

 

Kinh phí hoạt động của USCIS phần lớn đến từ các khoản lệ phí do người nộp đóng đơn, do đó, cơ quan này luôn xem xét việc tăng lệ phí theo định kỳ 2 năm 1 lần. Đây là lần tăng phí đầu tiên kể từ năm 2010, lần USCIS tăng các khoản phí cao nhất là vào năm 2007 với mức tăng tương đương 66%.

 

Như vậy với quy định mới, tất cả các đơn gửi đến USCIS có dấu bưu điện từ ngày 23/12/2016 sẽ phải thanh toán theo mức phí mới.

 

Cali Services