Tin tức, sự kiện liên quan đến đối tác Cali Services