Tin tức, sự kiện liên quan đến thủ tục lên máy bay