Visa thành công

Visa bảo lãnh hôn thê của chị Lại Bích Như Quỳnh

Visa bảo lãnh hôn thê của khách hàng Lại Bích Như Quỳnh, đã thành công chúc mừng bạn có trãi nghiệm mới tại Hoa Kỳ.

Lại Bích Như Quỳnh và Hôn Thê quen nhau qua facebook chưa được một năm về 1 lần là đính hôn và nhờ  văn phòng Cali Services mở hồ sơ bảo lãnh, sau 8 tháng em đã có được visa đi Mỹ diện đính hôn.

Cali Services