Visa thành công

Visa Bảo lãnh vợ của chị Nguyễn Thị Lê Vi

 

Visa bảo lãnh vợ, bảo lãnh chị Nguyễn Thị Lê Vi sang định cư Mỹ và chị đã nhận được visa định cư Mỹ diện bảo lãnh vợ chồng, chúc mừng bạn đã thành công và có trải nghiệm mới tại Hoa Kỳ.

 

 

 Cali Services