Bảo lãnh thân nhân

Công dân Mỹ bảo lãnh con
Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho con mình định cư tại Mỹ. Sau đây là những trường hợp công dân Mỹ có thể bảo lãnh con.
Bảo lãnh cha mẹ
Theo luật Quốc Hội của Mỹ đưa ra, công dân Mỹ trên 21 tuổi mới có thể nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ. Thường trú nhân không thể bảo lãnh cho cha mẹ được
Bảo lãnh hôn phu hôn thê
Cali Services luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc Liên quan đến việc định cư Mỹ theo diện kết hôn - Bảo lãnh hôn phu hôn thê.