Cẩm nang

Định cư Maple Leaf Vietnam

Đầu tư quốc tịch Grenada ????????

Sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực cùng 03 thế hệ đi kèm với những lợi ích:

☑️ Quyền công dân chính thức của một trong những quốc gia dành cho 03 thế hệ trong gia đình

☑️ Quyền tự do đi lại hơn 150 quốc gia bao gồm khối Liên minh Châu Âu, Schengen, UK, Nga, Thuỵ Sĩ...

☑️ Luân chuyển và bảo vệ tài sản quốc tế an toàn: không yêu cầu thuế thu nhập toàn cầu, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thừa kế, thuế tài sản...

☑️ Không yêu cầu kinh nghiệm, trình độ học vấn, ngoại ngữ, không yêu cầu kê khai nguồn gốc tài sản