Chương trình Chủ Sở hữu / Người Điều hành- Định cư Canada LMIA

Written by Võ Như Ý
Posted on Thu, 04/08/2021 - 14:15
297 views

Share Everywhere

Table of contents

Chương trình Định cư Canada LMIA Chủ Sở hữu / Người Điều hành Doanh nghiệp 

Quá trình nhập cư vào Canada thông qua chương trình định cư Canada LMIA Chủ Sở hữu / Người Điều hành Doanh nghiệp. CNW & đối tác địa phương sẽ giúp bạn thiết lập doanh nghiệp của bạn ở Canada để trở thành một Chủ Đầu tư / Người Điều hành Doanh nghiệp LMIA đủ điều kiện.

 

>>Định cư tại Canada ngay trong đại dịch vào năm 2021

>>Năm 2021 - Quy định mới về nhập cảnh Canada

Các nhà đầu tư với kinh nghiệm kinh doanh hoặc kinh nghiệm quản lý và vốn đầu tư có nhiều con đường lựa chọn để nhập cư vào Canada. Một số luật sư và quan chức di trú mô tả Đánh giá Tác động Thị trường Lao động của Chủ Sở hữu Doanh nghiệp / Người Điều hành Doanh nghiệp (LMIA) là con đường được tìm kiếm nhiều nhất cho các nhà đầu tư kinh doanh tiềm năng tự làm chủ; những người hoặc chưa đáp ứng các yêu cầu khó khăn đối với ứng viên “tự làm chủ” hoặc không có sự hỗ trợ của một tổ chức được chỉ định để đủ điều kiện tham gia chương trình visa khởi nghiệp. Con đường Chủ sở hữu LMIA đã được mô tả là “lấp đầy khoảng trống” trong nhập cư kinh doanh sau khi sự thất bại của những con đường khác như chương trình thí điểm IIVC được coi bởi một số người như là “cách để mua quốc tịch Canada theo yêu cầu”. Trong thực tế, các chương trình thí điểm này nhằm thu hút các ứng viên nhập cư là những nhà đầu tư giàu có với tài sản ròng cá nhân là $10 triệu (người phải đầu tư ít nhất $2 triệu vào một quỹ mạo hiểm VC do chính phủ phê duyệt) được xem như thất bại hoàn toàn, thậm chí không cấp được một visa thường trú nào sau một năm ra mắt vào năm 2016.

Xin lưu ý, dòng thời gian phác thảo quá trình từ đầu đến cuối 5 bước sau đây sẽ không bao gồm thời gian xử lý cho Giấy phép Làm việc và thường trú nhân từ Chính phủ Canada.

 • Thành lập doanh nghiệp – 2 tháng
 • Đáp ứng các Yêu cầu về Ngôn ngữ để Nhập cư Canada
 • Chứng minh rằng bạn có đủ tiền để định cư tại Canada
 • Gửi Đơn xin Giấy phép Làm việc – 3-4 tháng
 • Đơn xin thường trú sau 1,5 năm hoạt động – 12 tháng – không đảm bảo được phê duyệt

Bước 1: Thành lập Doanh nghiệp

Theo thông tin của Chính phủ về chương trình định cư Canada LMIA Chủ Sở hữu / Người Điều hành, để có một doanh nghiệp đủ điều kiện, bạn phải thành lập doanh nghiệp ở Canada và người nộp đơn phải có 50,1% quyền biểu quyết gắn liền với tất cả các cổ phần trong doanh nghiệp tại thời điểm nộp đơn.

CNW & đối tác địa phương sẽ giúp bạn thiết lập doanh nghiệp tại Canada để trở thành một Doanh nghiệp kinh doanh đủ điều kiện, cho bạn cơ hội tốt nhất để được chấp thuận là Chủ Sở hữu / Người Điều hành LMIA

Bước 2: Đáp ứng các Yêu cầu về Ngôn ngữ

Bạn phải chứng minh  đáp ứng điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) ít nhất 6 điểm cho tiếng Pháp hoặc tiếng Anh đối với mỗi kỹ năng sau: nói, đọc, nghe và viết.

Nếu bạn không hoàn thành bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt, đơn xin của bạn sẽ không được xử lý.

Tham khảo một CLB 5 về điểm IELTS cho 4 loại kỹ năng được liệt kê dưới đây:

 • Nói: 6.0
 • Đọc: 6.0
 • Nghe: 6.0
 • Viết: 6.0

CNW & đối tác địa phương sẽ tư vấn cho bạn về ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp phù hợp các chương trình thử nghiệm có sẵn ở quốc gia của bạn

Bước 3: Bằng chứng về Tài chính

Là người nộp đơn cho chương trình định cư Canada LMIA Chủ Sở hữu / Người Điều hành Doanh nghiệp, giá trị ròng của bạn không phải là yếu tố quyết định, tuy nhiên bạn phải đầu tư và bạn phải cung cấp tiền có thể kiểm chứng và chứng minh rằng bạn có thể tự hỗ trợ bản thân và người phụ thuộc của bạn bằng cách chứng minh bạn có đủ tiền để hỗ trợ sống ở Canada.

Chủ Sở hữu / Người Điều hành Doanh nghiệp (LMIA)

Chủ sở hữu / Người Điều hành LMIA là một nhóm đặc biệt trong chương trình TFWP, theo đó một cá nhân tự thuê bản thân làm việc / tự làm chủ   mong muốn vào Canada bằng cách thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp có sẵn.

Một công dân nước ngoài sẽ được coi là một Chủ Sở hữu / Người Điều hành nếu họ xác định rằng họ có kiểm soát lợi ích của doanh nghiệp và không thể bị sa thải / miễn nhiệm (họ tự chịu trách nhiệm). Kiểm soát lợi ích dựa theo hướng dẫn và chính sách có thể được thiết lập bằng cách, hoặc:

 1. Thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua doanh nghiệp có sẵn và tham gia vào các hoạt động hàng ngày (là chủ sở hữu duy nhất),
 2. Là cổ đông chính (nắm giữ ít nhất 50,1% cổ phần) hoặc
 3. Cung cấp một tài liệu chính thức xác nhận rằng họ nắm giữ phần lớn lợi ích (ngay cả khi họ không nắm giữ 50,1% tổng số cổ phần). Không có tỷ lệ phần trăm tối thiểu cụ thể về cổ phần được nắm giữ bởi một công dân nước ngoài để được xem như một Chủ Sở hữu / Người Điều hành.

Trong trường hợp, khi có nhiều chủ sở hữu của một doanh nghiệp, cổ đông lớn nhất hoặc cổ đông bình đẳng được chỉ định là chủ lao động, thì phải đăng ký LMIA cho Cơ quan Dịch vụ Canada cho những người đồng sở hữu khác với tư cách là người lao động.

Xem xét đơn của Chủ Sở hữu / Người Điều hành

Hướng dẫn Chủ sở hữu / Người Điều hành được sử dụng tham khảo nội bộ bởi các viên chức TFWP và những xem xét tương ứng mà các viên chức TFWP có thể hài lòng trong các trường hợp:

 • Doanh nghiệp Khởi nghiệp mới: kịch bản này áp dụng cho một công dân nước ngoài nơi mà cá nhân là 100% chủ sở hữu của một doanh nghiệp khởi nghiệp chưa hoạt động ở Canada mà phụ thuộc vào LMIA và Giấy phép Làm việc (WP). Các hướng dẫn của Chủ sở hữu / Người Điều hành cho thấy Chủ Sở hữu / Người Điều hành sẽ được TFWP xem xét với các mục đích của LMIA nếu họ có thể chứng minh rằng họ đã chuẩn bị đáng kể để mở và vận hành doanh nghiệp (ví dụ: đã thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép kinh doanh, ký kết hợp đồng cho thuê, đảm bảo có được hợp đồng kinh doanh…), có kế hoạch kinh doanh khả thi, có ý định và kế hoạch duy trì / thuê mướn công dân Canada và thường trú nhân trong một khung thời gian hợp lý ngắn hợp lý. Nếu viên chức không hài lòng có thể từ chối dựa trên Sự Tương tác Tích cực (Actively Engaged) (“Chủ sử dụng lao động phải có hoạt động kinh doanh / doanh nghiệp vận hành thực tế, cung cấp một hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến lời mời làm việc cho TFW ở Canada”) cũng như phù hợp với Nhu cầu Việc làm Hợp lý (kịch bản hiện tại về Công việc Dự đoán có thể cần phải sửa đổi để phù hợp với tình hình).
 • Thành lập Doanh nghiệp mới: khi nhà đầu tư-nhân viên nước ngoài thành lập doanh nghiệp mới và duy trì mức lãi tối thiểu 50,1% cho doanh nghiệp mới của Canada và kèm đơn LMIA tự nguyện bao gồm các tài liệu như thỏa thuận mua cổ phần, thông báo bài viết, thì các tài liệu này sẽ được coi là bằng chứng đầy đủ về mối quan hệ của công dân nước ngoài với doanh nghiệp.

Các yêu cầu xem xét khác

Trong đơn LMIA của Chủ Sở hữu / Người Điều hành, trách nhiệm chứng minh thuộc về nhà đầu tư trong việc cung cấp thông tin để chứng minh tình trạng cổ đông / sở hữu của họ.

Lợi ích của các đơn LMIA của Chủ Sở hữu / Người Điều hành

Có một số lợi ích của việc nộp dơn LMIA của Chủ sở hữu / Người Điều hành so với các phương thức nhập cư kinh doanh khác. Nếu công dân nước ngoà có kế hoạch kinh doanh khả thi và giao dịch là có thật, thì khả năng thành công của đơn LMIA là rất tích cực. Theo dữ liệu được trình bày bởi chính phủ Canada trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, kết quả như sau:

Điểm nổi bật là chỉ có 1% trong tổng số 42.550 LMIA được xử lý trong khoảng thời gian đó đã bị hủy / thu hồi và chỉ 16% trong số các đơn có quyết định tiêu cực. Thời gian xử lý cho đơn LMIA của Chủ Sở hữu / Người Điều hành ngắn và thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Không có yêu cầu phải có tổng giá trị ròng nhất định hoặc thực hiện bất kỳ khoản đầu tư không bảo đảm nào vào quỹ đầu tư do chính phủ Canada chỉ định. Hơn nữa, các đơn LMIA của Chủ Sở hữu / Người Điều hành cũng được miễn trừ các yêu cầu quảng cáo trong đó chủ lao động có ý định sử dụng TFW để quảng cáo vị trí tuyển dụng cho Công dân Canada và Thường trú nhân Canada.

Đường đến thường trú nhân vĩnh viễn Sau khi có phán quyết về LMIA tích cực, Giấy phép Làm việc được cấp (có giá trị trong 1-2 năm) và trong hầu hết các trường hợp, chủ sở hữu sẽ có thể nộp đơn xin thị thực thường trú thông qua Entry Express Skiled Express hoặc theo Chương trình đề cử cấp tỉnh bang.

Kết luận con đường định cư Canada LMIA do Chủ Sở hữu / Người Điều hành là một lựa chọn phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cư vào Canada và có thể trở thành đường dẫn đến thường trú nhân ở giai đoạn sau. Quá trình nộp đơn và đánh giá kèm theo thách thức vì mức đầu tư tối thiểu cần thiết hoặc kinh nghiệm quản lý hoặc kinh doanh có liên quan mà người nộp đơn phải chứng minh để được chấp thuận, nếu dự án là thật với một kế hoạch kinh doanh tốt, việc duyệt LMIA và Giấy phép Làm việc cho người nước ngoài mnag đến khả năng thành công cao như số liệu thống kê chính thức của LMIA nói chung. Tương lai khá hứa hẹn với Chương trình Di trú và Nhập cư Canada (CIC) 2018 (từ nay đến 2021), khoảng 565.000 người mới sẽ được nhận vào thông qua các chương trình nhập cư kinh tế của #Canada.

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Nhu Y Vo study at University