Định cư EB-5

Thuận lợi và khó khăn của Visa EB5 - Visa diện đầu tư
Visa EB5 là chương trình đầu tư định cư Mỹ được thiết lập năm 1990, Quốc Hội có lẽ đã hình dung về 1 nhà đầu tư định cư cá thể (và gia đình của họ) đến Hoa Kỳ với khoản vốn đầu tư để thiết lập một doanh nghiệp và tuyển dụng.
Tổng quan chương trình EB-5
Chương trình EB-5 là cấp thường trú nhân cho những nhà đầu tư nước ngoài được đánh giá là “Tạo ra trên 10 chỗ làm chính thức và góp phần vào việc phát triển nền kinh tế Mỹ