Đội ngũ Cali Services

Written by admin
Posted on Sun, 01/17/2021 - 16:17
22 views
Trần Thị Tú Oanh – Giám đốc khách hàng, là người góp phần quan trọng vào việc đưa hình ảnh của Cali Services – một công ty lâu đời và uy tín trong lĩnh vực tư vấn định cư – du học đến với cộng đồng khách hàng Việt.