Giới thiệu

Giới thiệu về Cali Services
Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn định cư, CALI SERVICES hiểu và nắm rõ hệ thống pháp luật quốc tế cũng như những lợi điểm về Luật di trú Mỹ