Định cư Úc

Nhóm nghành ưu tiên định cư Úc năm 2021
Trước khi cố gắng đáp ứng các yêu cầu khác để đủ điều kiện định cư Úc, bạn có thể chủ động chọn ngành học mà quốc gia này đang khát nhân lực nhằm được ưu tiên hơn. Cùng xem danh sách các ngành dưới đây nhé.