Misoa chuyến đi nghỉ dưỡng tại Nha Trang dịp 30.4

Written by admin
Posted on Sat, 03/13/2021 - 07:50
200 views

Share Everywhere

Table of contents

Đây là chuyến đi đến Nha Trang trong dịp lễ 30/4 vừa rồi cùng với Tú Phương. Chuyến đi mang tính chất nghỉ dưỡng nên ko có nhiều hoạt động thú vị cho lắm ^^. Hy vọng là trong những video về các chuyến đi sau sẽ có nhiều điều hấp dẫn hơn nữa